Lovgivning

​Diverse links

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler her.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler her.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler her.

Arbejdstilsynets vejledning indretning og inventar her.